Archive for the ‘Tài Liệu Kỹ Thuật’ Category

Kinh nghiệm ương cá Tra giống

1. Môi trường nước ao nuôi – Nguồn nước cấp vào phải thật sạch, các chỉ tiêu phải nằm trong khoản cho phép: PH = 6,5 – 8,5; NH4/NH3 < 0,05 mg/l; NO2 < 0,01 mg/l. Trong đó: + Độ pH đo 2 lần vào

Kỹ thuật ương cá Tra giống theo tiêu chuẩn SQF 1000

I. Kỹ thuật ương 1. Chọn ao và địa điểm – Diện tích từ 1.000 – 2.000 m2, độ sâu từ 1,5 – 2,0 m. – Ao ương cá nên chọn ở những nơi gần kênh, rạch để tiện cho việc cấp thoát nước và chăm sóc quản lý. Không

Cách khắc phục cá Tra giống bị stress khi vận chuyển

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, cá tra được vận chuyển từ ao ương đến ao nuôi thương phẩm bằng ghe đục. Tỷ lệ hao hụt cá giống sau khi thả vào ao nuôi thương phẩm cao và tập trung nhiều trong 7 ngày đầu sau khi thả.

Đặc điểm sinh học cá Trắm Cỏ Ctenopharyngodon idellus

1. Hệ thống phân loại cá Trắm cỏ Bộ cá Chép: Cypriniformes Họ cá Chép: Cyprinidae Phân họ cá Trắm: Leuciscinae Giống cá Trắm Cỏ: Ctenopharyngodon

Hồng Ngự phát triển mô hình nuôi Lươn sinh sản

Mô hình nuôi lươn thương phẩm những năm gần đây phát triển mạnh ở thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) nhưng nguồn lươn giống ngoài tự nhiên đang khan hiếm dần, không đáp ứng

Kinh nghiệm nuôi cá Chép giòn bằng đậu tằm

Nuôi cá chép giòn trên sông ít hao hụt, lớn nhanh. Mỗi năm, anh Nguyễn Văn Chiến, ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Kỹ thuật nuôi cá Tai Tượng Da Beo – Phần I

I. Tổng quan về cá cảnh Việt Nam 1.1. Sự phát triển cá cảnh – Nghề cá cảnh trên thế giới đã có từ rất lâu và đã có sự phát triển ổn định trong thời gian qua. Ngành công nghiệp

kỹ thuật nuôi Lươn Đồng bể đất

1. Hình thức nuôi Tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể chọn hình thức nuôi lươn cho thích hợp. Nhưng dù nuôi theo hình thức nào thì vấn đề cần quan tâm là