CHI CỤC THỦY SẢN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

        Vào sáng ngày 14 tháng 6 năm 2019, Chi cục Thủy sản đã tổ chức một buổi tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

        Nội dung chủ yếu phổ biến các quy định của pháp luật theo Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định số 26/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

        Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản còn phổ biến cho các cơ sở các quy định khi yêu cầu thực hiện cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì thẩm quyền thực hiện là Tổng cục Thủy sản); đồng thời, Chi cục Thủy sản cũng hướng dẫn các cơ sở thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Cần Thơ.

        Qua buổi tập huấn, Chi cục Thủy sản đã góp phần hướng dẫn các cơ sở thực hiện sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định của pháp luật. Hướng đến việc sản suất và sử dụng sản phẩm chất lượng góp phần phát triển ngành thủy sản bền vững./.

(Phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *