HỘI THẢO MÔ HÌNH NUÔI TÔM BỀN VỮNG Ở ĐBSCL

HỘI THẢO MÔ HÌNH NUÔI TÔM BỀN VỮNG Ở ĐBSCL

     Ngày 06/12/2018, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức hội thảo về kết quả thực hiện mô hình đa tác nhân và trò chơi đóng vai trong nuôi tôm bền vững ở ĐBSC (thuộc dự án ALEGAMS: “Đánh giá ảnh hưởng của việc học tập từ trò chơi đóng vai lên thái độ của người dân nuôi tôm bền vững ở ĐBSCL Việt Nam) tại Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ.

     Tham dự hội thảo có các giảng viêncác trường đại học, cao đẳng, đại biểu các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, TP. Cần Thơ…. Các đại biểu tham dự nghe báo cáo và đóng  góp ý kiến cho Dự án về kết quả thực hiện Mô hình đa tác nhân và Trò chơi đóng vai. Đây là công cụ hỗ trợ ra quyết định cho mô hình nuôi tôm bền vững ở ĐBSCL. Tại buổi Hội thảo các Đại biểu được nghe giới thiệu Trình bày kết quả nghiên cứu về Mô hình đa tác nhân và Trình bày về Trò chơi đóng vai trong nuôi tôm bền vững. Đặc biệt Trình bày về tóm tắt chính sách nuôi tôm.

     Qua Hội thảo đã giúp các đại biểu cập nhật thêm kiến thức về kỹ thuật nuôi tôm bền vững và có thêm thông tin về các chính sách có thể sử dụng trong nuôi trồng thủy sản cho Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *