QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN LẦN 1 THÁNG 3 NĂM 2019

 

THÔNG BÁO

Về kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 3 năm 2019

NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1. Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

Chỉ tiêu độ kiềm (66 – 70.5 mg/l)  tốt. Chỉ tiêu tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Hầu hết, các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt, xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh đều có hàm lượng NO2 (0,041 – 0,108 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số cao (lớn hơn 103 CFU/ml) tại tất cả các thủy vực quan trắc. Còn các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS, NH4+, PO43- trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra.

  1. Kết quả quan trắc môi trường trong ao cá tra đại diện như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm đạt yêu cầu, phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: COD, S2-, TSS, OSS,  trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/BNNPTN và Boyd 1998;

  – Các chỉ tiêu NH4+  (0,91 – 3,21 mg/ ), PO43- (0,31 – 1,52 mg/l),  NO2(0,08 –  0,166 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An, phường Thới Long – quận Ô Môn, xã Vĩnh Trinh – huyện Vĩnh Thạnh vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTN và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số cao (lớn hơn 103 CFU/ml) tại các thủy vực quan trắc thuộc phường Thốt Nốt và Thới Long.

        KHUYẾN CÁO

– Theo Đài khí tượng thủy văn Trung ương dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống theo triều. Đến ngày 19/03, mực nước cao nhất tại Châu Đốc đạt 1,32 m.

– Chất lượng nước sông tương đối tốt. Các điểm quan trắc có hàm lượng chất ô nhiễm NO2 đang vượt ngưỡng nhưng không quá cao. Mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số cao (lớn hơn 103 CFU/ml). Vì vậy, các hộ nuôi cần xử lý nước sau khi cấp vào ao nuôi, hàng ngày kiểm tra chất lượng nước vào buổi sáng và buổi chiều nhằm theo dõi nước để có biện pháp xử lý kịp thời và phù hợp;

– Chất lượng nước ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn, phường Thốt Nốt thuộc quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh vẫn vượt ngưỡng cho phép. Các chỉ tiêu NO2, PO43-, NH4+ đánh giá chất lượng nước tiếp tục vượt ngưỡng khuyến cáo. Các hộ nuôi cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

+ Tăng cường thay nước mới.

+ Nên cho ăn thức ăn hợp lý, tránh dư thừa thức ăn.

+ Giữ mức nước cao nhằm giảm tác động do nhiệt độ đang ở mức cao.

+ Dùng chế phẩm sinh học để xử lý nền đáy ao.

      Trên đây là kết quả quan trắc môi trường lần 1 tháng 3 năm 2019 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2019./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *