Posts Tagged ‘bè nuôi trồng thủy sản trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt’

Chi cục Thủy sản tham gia đoàn điều tra hoạt động nuôi và neo đậu lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt

Sáng ngày 13/6/2018, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã cử 02 cán bộ tham gia vào Đoàn điều tra hoạt động nuôi và neo đậu lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt. Công tác điều tra nhằm đánh giá thực trạng phát triển hoạt […]