Tagged: Hội thảo quan trắc chất lượng nước mặt phục vụ nuôi trồng thủy sản thành phố Cần Thơ 2016-2018