Posts Tagged ‘Tình hình hoạt động khai thác thủy sản đầu năm 2018’

Tình hình hoạt động khai thác thủy sản đầu năm 2018

Hiện nay đang vào thời điểm cuối năm âm lịch nên hoạt động khai thác thủy sản diễn ra thường xuyên, tăng cả về số lượng phương tiện và tần suất khai thác. Cụ thể: Tuyến kiểm tra từ Chợ nổi Cái Răng đến cầu Ông Đề – xã Mỹ Khánh trong khoảng thời gian […]