TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ÁP DỤNG QUY PHẠM THỰC HÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỐT (VietGAP) NĂM 2019

        Thực hiện kế hoạch 856/KH-SNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ áp dụng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019. Chi cục thủy sản thành phố Cần Thơ đã tiến hành khảo sát 20 hộ và 01 Hợp tác xã nuôi cá tra thâm canh trên địa bàn 02 quận, huyện Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh. Kết quả khảo sát đã chọn 17 hộ nuôi cá thể và 01 Hợp tác xã đủ điều kiện áp dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP).

        Ngày 17/05/2019, tại Liên trạm thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh, Chi cục thủy sản Cần Thơ đã tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ áp dụng quy phạm thực hành sản xuất theo quy phạm VietGAP cho các cơ sở đăng ký tham gia năm 2019. Thành phần tham dự gồm đại diện Ban lãnh đạo Chi cục thủy sản Cần Thơ, phòng Nuôi trồng thủy sản, Liên trạm thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh và 17 hộ được chọn, 01 đại diện hợp tác xã (HTX Thắng Lợi) nuôi cá tra thâm canh tham gia chương trình. Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Hải chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Cần Thơ nêu khái quát yêu cầu thị trường về an toàn thực phẩm, một số thuận lợi, khó khăn khi áp dụng quy phạm thực hành nuôi thủy sản tốt (VietGAP) vào thực tiễn sản xuất cá tra thâm canh tại địa phương. Đại diện Phòng Nuôi trồng thủy sản trình bày yêu cầu, các tiêu chí, điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cần thiết áp dụng quy phạm VietGAP; hướng dẫn viết nhật ký các ao nuôi, xuất – nhập thức ăn, thuốc hóa chất… và hồ sơ liên quan đến quá trình đánh giá, tái đánh giá. Đồng thời cũng đề nghị các cơ sở sau 02 năm hết hạn chứng nhận VietGAP được hỗ trợ từ chương trình lần này sẽ tiếp tục duy trì áp dụng quy phạm thực hành nuôi thủy sản tốt (VietGAP) trong quá trình sản xuất và giải đáp một số vướng mắc cho các cơ sở nuôi trước khi thực hiện.

        Đây cũng nền tảng ban đầu thực hiện chính sách hỗ trợ các nông, ngư dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ áp dụng quy phạm thực hành sản xuất tốt trong nông nghiệp nói chung và sản xuất thủy sản nói riêng, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn thực phẩm đáp ứng  yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Góp phần thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt là nghề nuôi cá tra xuất khẩu.

Nguồn: Liên Trạm Thủy Sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *