Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Thực hiện công tác công bố, tuyên truyền và phổ biến các quy hoạch và đề án được duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời Quí đại biểu tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

1. Thời gian dự kiến: 7h 30 Thứ Năm, ngày 28 tháng 12 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thành phần:

– Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

– Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố; Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Đô thị, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội – Hội đồng nhân dân thành phố.

– Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

– Đại điện Lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Xây dựng; Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Liên minh hợp tác xã; Thành đoàn Thanh niên cộng sản HCM; Liên Hiệp hội Khoa học kỹ thuật; Viện Kinh tế – Xã hội; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

– Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; Phòng Kinh tế các quận.

– Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác quy hoạch của các Phòng, các Chi cục và Trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh – Truyền hình Cần Thơ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất hận hạnh được đón tiếp Quí đại biểu tham dự Hội nghị./.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *