HỘI THẢO GÓP Ý VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ GIỐNG, THỨC ĂN SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THUỘC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN

Ngày 11/10/2019 tại Hội trường trung tâm Hội nghị Unique, 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai thực hiện Luật Thủy sản có hiệu lực từ 01/01/2019. Tổng cục Thủy sản phối hợp với đơn vị thiết phần mềm tổ chức Hội thảo góp ý và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.

Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã cử 02 cán bộ tham dự hội thảo nhằm góp ý và thực hành sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường cùng với đại diện Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản các tỉnh và thành phố thuộc khu vực miền Nam.

        Tại hội thảo, các đại biểu được nghe đơn vị thiết kế phần mềm trình bày tổng quan phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường. Đồng thời, đơn vị thiết kế hướng dẫn sử dụng  các chức năng và thực hành cho phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường.

        Mục đích của Hội thảo nhằm giới thiệu và hướng dẫn cho các đại biểu nắm được cách sử dụng phần mềm, theo dõi các báo cáo của công ty, doanh nghiệp trên cả nước… Qua buổi hội thảo, nhiều đại biểu có ý kiến đóng góp những hạn chế của phần mềm nhằm giúp phần mềm cải tiến và hoạt động hiệu quả hơn./.

 Phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *