Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 12 năm 2017 (lần 01)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,5 – 4,1 mg/L), pH (6,7– 7,5) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm quan trắc (52 – 62 mg/L), chưa đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các chỉ tiêu COD, S2-, PO43-, TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/BNNPTN và Boyd 1998;

Các chỉ tiêu NH4 +, NO2- tại một vài thời điểm ở khu vực Quận Thốt Nốt, và Quận Ô Môn vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTN và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1; NH4+ (0,37 – 0,54 mg/L), NO2- (0,052 – 0,088 mg/L).

– Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong Thành phố Cần Thơ chủ yếu chịu ảnh hưởng và biến đổi theo triều. Mực nước cao xuất hiện vào ngày 19/12 là 1,65m.

– Qua kết quả phân tích được thì chất lượng nước sông tại một vài thời điểm hơi thấp. Ngoài ra, thời tiết đang vào mùa đông, trong thời gian từ 15/12 đến Tết dương lịch nhiệt độ trung bình sẽ thấp. Vì vậy, các hộ nuôi cần áp dụng các biện pháp sau:

+ Định kỳ bón vôi 2 lần/tháng xung quanh bờ ao với liều 20-50 kg/1.000 m2.

+ Cần theo dõi các thông tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(Đính kèm thông báo chi tiết)

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 01 tháng 12 năm 2017 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2017./.

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 12 năm 2017 (lần 01), Nguồn:Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *