Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 11 năm 2017 (lần 02)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,0 – 4,2 mg/L), pH (6,5– 7,5) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm quan trắc (52 – 67 mg/L), chưa đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các chỉ tiêu NH4+, COD, PO43-, NO2-, S2-, TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi khuyến cáo theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998;

– Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong Thành phố Cần Thơ chủ yếu chịu ảnh hưởng và biến đổi theo triều. Mực nước cao xuất hiện vào ngày 4/12 là 1,68m.

– Hiện nay, ĐBSCL đang chuẩn bị vụ lúa chín trong năm (vụ Đông Xuân) và thời tiết đang chuyển mùa (lạnh và khô). Vì vậy, chất lượng nước sông có thể sẽ xấu đi do chất hữu cơ trên đồng ruộng chảy xuống sông. Ngoài ra, sau con nước lớn tháng 10 âm lịch, các hộ sản xuất lúa phải rút hết nước trên ruộng và cải tạo đất để xạ lúa Đông Xuân nên dễ dẫn đến ô nhiễm cục bộ.

(Đính kèm thông báo chi tiết)

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 02 tháng 11 năm 2017 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2017./.

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 11 năm 2017 (lần 02), Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *