Thông tin giá cả một số loài thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh ngày 22/5/2018.

Cá tra thịt (cỡ 650-800g/con) giá bán: 30.000 – 31.500 đồng (nuôi ao).

Thát lát còm (cỡ 3 con/kg) giá bán: 70.000 – 74.000 đồng (nuôi ao/vèo).

Lươn loại I (> 200g/con) giá bán: 163.000 đồng.

(Đính kèm bảng giá)

Thông tin giá cả một số loài thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, Nguồn: Liên trạm Thủy sản Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *