Tình hình giá bán một số loài thủy sản và giá bán một số loại thức ăn chuyên dùng

  1. Giá bán một số loài thủy sản:

       Tình hình giá bán giống:

       + Giá cá tra giống dao động từ 30.000 – 31.000 đồng/kg (cá giống kích cỡ 2 cm); cá giống 1,5 cm giá 31.000 – 32.000 đồng/kg.

+ Các loại giống khác: Cá trê lai giá 70.000đ/kg (kích cỡ 120 – 150 con/kg); cá mẫu 200-300 con/kg giá 100.000đ/kg. Lươn giống giá 2.200-2.500đcon với mẫu 1.000 – 1.200 con/kg; và kích cỡ 500 con/kg giá từ 3.000 – 3.600 đ/con (tùy thuộc vào số lượng mua). Giá Cua đinh nam bộ mới biết ăn 1 tuần giá 400.000-500.000đ/con(tùy thuộc vào số lượng mua); đối với giá cua đinh Thái từ 200.0000-250.000đ/con đã ăn mạnh.

  1. Giá bán một số loài thủy sản thương phẩm:

Giá các loài thủy sản trong tuần qua biến động theo nhu cầu thị trường.


TT

Loại cá

Quy cách

 (gam/con)

Giá bán

(1.000 đồng/kg)

1

Cá thát lát còm

300

88

2

Cá trê

300

28-29

3

Cá rô đầu vuông

400

35-36

4

Cá lóc

500-1.000

44-45

5

Lươn loại I

>200

80-85

6

Cá điêu hồng

300-500

45-46

7

Cá chạch lấu

250-300

280

8

Tôm càng xanh

50-55

120

  1. Giá bán một số loại thức ăn:

       – Thức ăn CP loại 3-4mm, có độ đạm từ 44-45% đạm giá bán từ 765.000đ/bao (quy cách 25kg/bao); còn thức ăn loại 1-2mm, độ đạm 44% đạm giá 770.000đ/bao (quy cách 25kg/bao).

Trần Văn Toàn – Liên trạm Thủy sản Phong Điền-Cái Răng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *