Triển khai văn bản quản lý và quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giống thủy sản

Ngày 25/7/2018, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quản lý giống thủy sản và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống thủy sản đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị.

Tại hội nghị, công chức, viên chức trong đơn vị được nghe giới thiệu về các điều kiện trong sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản được quy định tại Nghị định 59/2005/NĐ-CP, Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2005/NĐ-CP, Nghị định 66/2016/NĐ-CP, Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT; các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống thủy sản được quy định tại Nghị định 64/2018/NĐ-CP, Nghị định 90/2017/NĐ-CP, Nghị định 185/2013/NĐ-CP, Nghị định 119/2017/NĐ-CP, Nghị định 102/2014/NĐ-CP…Qua đó, giúp công chức, viên chức trong đơn vị cập nhật và nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giống thủy sản, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý giống thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ./.

Triển khai văn bản quản lý và quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giống thủy sản, Nguồn: Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *