XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIỐNG THỦY SẢN

        Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực từ ngày 05/7/2019. Trong đó có một số quy định xử phạt vi phạm quy định về giống thủy sản.

         Cơ sở sản xuất giống thủy sản
        Vi phạm quy định về sản xuất, ương dưỡng, khảo nghiệm giống thủy sản có mức phạt lên đến 60 triệu đồng, cụ thể:

  • Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không báo cáo trong quá trình sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định; không báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh về việc sử dụng giống thủy sản bố mẹ; không ghi chép, lưu giữ hồ sơ trong quá trình sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phục vụ truy xuất nguồn gốc.

  • Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không tuân thủ quy định về thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ; công bố không đúng kết quả khảo nghiệm.

  • Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định.

  • Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định.

        Vi phạm quy định về xuất khẩu giống thủy sản: Phạt tiền từ 50-60 triệu đồng đối với hành vi xuất khẩu giống thủy sản có tên trong Danh mục giống thủy sản xuất khẩu có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

        Vi phạm quy định về đặt tên giống thủy sản: Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi đặt tên giống thủy sản không theo quy định.

Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *