TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

        Vào sáng ngày 23 tháng 5 năm 2019, Chi cục Thủy sản đã cử 01 cán bộ tham gia lớp tập huấn triển khai hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tổ chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cần Thơ, số 29 đường Cách Mạng Tháng 8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Buổi tập huấn triển khai các nội dung chính bao gồm:

  1. Giới thiệu về các chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  2. Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng Đánh giá giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ cho các cán bộ phụ trách một cửa và phụ trách công nghệ thông tin của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

  3. Hướng dẫn thực hiện chức năng xem kết quả báo cáo đánh giá sự hiệu quả của đơn vị, công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống.

Những ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nghiêm túc tiếp nhận và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn./.

 (Phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *