HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TÊ LẦN THỨ 19 AGROVIET 2019

       Thực hiện Công văn số 3328/BNN-CBTTNS ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 19 – AgroViet 2019.

         Thời gian: Từ ngày 26-29/9/2019

         Địa điểm: Khu Hội chợ triễn lãm, giao dịch kinh tế và thương mại.

                           489 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP, Hà Nội 

         Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được biết, đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 19 – AgroViet 2019 theo lời mời tại Công văn nêu trên.
(Công văn số 3328/BNN-CBTTNS ngày 14 tháng 5 năm 2019).

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *