NHỮNG LỢI ÍCH CỦA BẢO HIỂM

Rủi ro trong cuộc sống không chỉ gây ảnh hưởng đến tinh thần mà còn ảnh hưởng ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt đời sống vật chất. Những lựa chọn về bảo hiểm sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những lo lắng về tài chính như vậy.

        Xác định được tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm, các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương đã đưa ra nhiều chính sách, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc tham gia bảo hiểm như: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ “Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội”, Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 – 2025”, Nghị quyết số 100/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội “Về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có liên quan đến chính sách bảo hiểm, nhất là Chương trình số 39-CTr/TU ngày 19/7/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố” trong thời gian tới. Việc tham gia bảo hiểm sẽ mang lại các lợi ích cơ bản sau:

        Giảm bớt lo lắng về chi phí nằm viện

       Trong trường hợp khẩn cấp, Bảo hiểm y tế sẽ giúp bạn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng với các cơ sở chăm sóc sức khỏe tốt. Đối với trường hợp khẩn cấp, bạn chỉ cần tập trung quan tâm về sức khỏe của mình hoặc người thân, giảm bớt gánh nặng về tài chính.

       Giảm bớt lo lắng khi về già

      Khi càng về già, sức khỏe càng đi xuống và đây là gánh nặng đối với con cái trong gia đình. Đảm bảo cho sức khỏe khi lớn tuổi là cách giảm đi nổi lo của bản thân và con cái trong gia đình. Vì vậy bố mẹ hoặc con cái nên chọn mua bảo hiểm phù hợp là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất.

       Hạn chế tổn thất do tai nạn bất ngờ

     Với nhịp sống hối hả như hiện nay, chúng ta rất khó để lường trước những tai nạn bất ngờ xảy ra, vì vậy tham gia bảo hiểm tai nạn mang lại sự an tâm hoàn toàn.

      Ngoài các lợi ích của các loại bảo hiểm nêu trên, người dân khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực như: có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí để đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động; người thân được nhận chế độ tử tuất khi chẳng may người tham gia qua đời. Đặc biệt, người dân nên hạn chế hưởng BHXH một lần để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài vì lợi ích của chính mình.

Trần Hữu Học – Thanh tra, Pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *