CHI CỤC THỦY SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

       Trong nuôi trồng thủy sản, vật tư đầu vào như: con giống, thức ăn, sản phẩm cải tạo, xử lý môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản giữ vai trò rất quan trọng, quyết định hiệu quả sản xuất.

      Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực Thủy sản được tổ chức thường xuyên, rộng rãi trong dân thông qua các cuộc Hội thảo, Hội nghị, tập huấn, phát tờ bướm…nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Tình trạng sử dụng và lạm dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản vẫn còn diễn ra phổ biến, làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

       Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng giống Thủy sản và Nuôi trồng Thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ Chi cục Thủy sản Cần Thơ hàng năm tổ chức ít nhất 02 đợt thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực giống Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản. Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-CCTS ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản, ngày 16/7 và ngày 23/7/2019 Đoàn Thanh tra Chi cục Thủy sản tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra 16 cơ sở hoạt động nuôi thủy sản lồng (bè) trên tuyến sông Hậu thuộc địa phận Quận Thốt Nốt. Qua kiểm tra đã phát hiện 01 trường hợp tàng trữ thuốc kháng sinh sử dụng cho vật nuôi trên cạn có chứa hoạt chất bị cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

       Khó khăn hiện nay đối với người nuôi trồng thủy sản là không xác định sản phẩm nào có chứa hoạt chất cấm, sản phẩm nào không, sản phẩm nào chất lượng và không chất lượng; Đa số bà con chỉ quan tâm đến công dụng và giá cả của từng loại thuốc và tình trạng sử dụng thuốc kháng sinh dành cho thú y sử dụng trong thủy sản còn phổ biến. 

      Đoàn đã nhắc nhở, khuyến cáo người nuôi việc chấp hành qui định pháp luật về sử dụng thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn người dân nhận diện các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, việc truy xuất nguồn gốc con giống, ghi chép, lưu trữ hồ sơ trong quá trình nuôi trồng thủy sản và Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Liên trạm thủy sản Thốt Nốt-Vĩnh Thạnh

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *