CÔNG TÁC BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐẦU NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN

 CÔNG TÁC BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐẦU NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN

     Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản (gọi tắt là BCĐ 01) huyện Phong Điền trong đầu năm 2019 đã chỉ đạo BCĐ 01 các xã, thị trấn ra quân thực hiện rà soát, lập danh sách những hộ đã và đang sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản. Từ đó, BCĐ đã vận động người dân tự nguyện giao nộp dụng cụ kích điện và cam kết không tái sử dụng. Đồng thời, BCĐ cũng thực hiện công tác kiểm tra hành chính về các hoạt động sử dụng chất độc, xung điện, kích thước măt lưới mắt không đúng quy định để khai thác, đánh bắt các loài thủy sản.

     Kết quả trong đợt ra quân các xã Tân Thới, Giai xuân, Trường Long và Thị Trấn Phong Điền, đã triển khai được 21 đợt tuần tra công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, vận động giao nộp được 11 thiết bị cấm khai thác trong thuỷ sản. Qua đợt kiểm tra này đã phát hiện và xử lý được 8 trường hợp vi phạm xử phạt hành chính với tổng số tiền là 21.100.000 đồng. Đồng thời, 19 cá nhân vi phạm đã viết cam kết sẽ không sử dụng xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

     Nhìn chung, BCĐ 01 huyện đã chỉ đạo BCĐ 01 các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác Bảo vệ nguồn lợi (BVNL) thủy sản trên địa bàn, thực hiện đồng bộ và thường xuyên, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới BCĐ các xã thị trấn sẽ tiếp tục ra quân tuần tra, tuyên truyền, xử phạt các trường hợp vi phạm về lĩnh vực BVNL thủy sản. Từ đó chuyển biến nhận thức của người dân về công tác BVNL nhằm phục hồi và khai thác nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững./.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *