HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

   HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Chiều ngày 23/01/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018, Tổng kết công tác Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 tại hội trường sở.

Tại hội nghị, Chi cục Thủy sản đã tổng kết công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2018. Cụ thể: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật Thủy sản, các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 /01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản đến từng hộ dân.

Trong năm qua, công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản có sự phối hợp với Đài truyền thanh quận, huyện thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ngành Công an – Quân sự các cấp đẩy mạnh công tác tuần tra, phát hiện, bắt, xử lý nghiêm các hợp vi phạm; Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ tuần tra trên sông”. Tổ chức công khai tiêu hủy các phương tiện khai thác có tính hủy diệt như xung điện, kích điện, … và mời đông đảo quần chúng trên địa bàn đến chứng kiến, nhằm chuyển biến tích cực nhận thức của người dân về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Trong năm 2019, tiếp tục tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tiếp tục phối hợp và tổ chức tốt hoạt động thả cá bản địa về thiên nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tham mưu xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản khi được cấp kinh phí.

Tại hội nghị, Sở NN & PTNT TPCT đã khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quần chúng nhân dân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018./.

Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *