TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018

TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018

         Diện tích thả nuôi thủy sản năm 2018 của thành phố Cần Thơ là 10.055 ha, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2017 (11.715 ha), vượt 18% so với kế hoạch năm (8.500 ha), diện tích thu hoạch là 9.741 ha với sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 213.385 tấn, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2017 (214.706 tấn), vượt 8% so với kế hoạch năm (198.000 tấn). Sản lượng khai thác thủy sản trong năm 2018 là 4.000 tấn bằng 98% so với cùng kỳ (4.100 tấn), đạt 100% so với kế hoạch năm (4.000 tấn).

Bảng 1: Kết quả thực hiện nuôi trồng thủy sản TP. Cần Thơ năm 2018

TT
Loại hình
Diện tích nuôi (ha)
Sản lượng (tấn)
Năm 2018
So với cùng kỳ (%)
So với kế hoạch (%)
Năm 2018
So với cùng kỳ (%)
So với kế hoạch (%)
1
Cá ao (mương vườn)
2.677
109
162
18.822
111
137
2
Cá tra
754
103
100,5
169.233
97
104
3
Cá đồng nuôi chuyên
217
99
125
13.818
102
113
4
Cá ruộng
5.585
75
105
2.348
79
82
5
TCX
40
167
148
31
520
100
6
Cá giống
782
90
130
6.268
141
190
7
Lồng bè (cái)
349
109
137
2.865
111
127
Tổng
10.055
86
118
213.385
99
108
Khai thác
4.000
98
100
Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản + khai thác
217.385
99
108

     Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn TP. Cần Thơ hiện có diện tích nuôi thủy sản theo các tiêu chuẩn là 236,1 ha, bao gồm: 222,35 ha VietGAP (trong đó có 17 ha BMP+ASC) và 13,75 ha BAP+ASC (trong đó có 3,85 ha ASC).

  1. Cá tra

     Diện tích thả nuôi cá tra năm 2018 là 754 ha, tăng 3% so với cùng kỳ (733 ha), vượt 0,5% so với kế hoạch năm (750 ha), diện tích thu hoạch là 568 ha, sản lượng nuôi cá tra là 169.233 tấn, bằng 97% so với cùng kỳ (174.180 tấn), vượt 4% so với kế hoạch năm (163.545 tấn), đạt năng suất 298 tấn/ha.

     Nguồn cá tra nguyên liệu cho thị trường xuất khẩu và chế biến trong 5 tháng đầu năm chỉ cung cấp đủ từ các cơ sở nuôi nhưng từ tháng 6 đến tháng 8 thì nguồn cá tra nguyên liệu dồi dào do diện tích xuống giống tăng trên 16% do đó giá cá tra bắt đầu giảm xuống 26.000 – 26.500 đồng/kg (giá thành 23.700 – 24.400 đồng/kg), từ tháng 9 đến tháng 11 thì giá cá tra tăng cao 35.000-36.000 đồng/kg nên người nuôi gặp rất nhiều thuận lợi và đến nay, giá cá tra lại giảm xuống còn 28.500 – 29.000 đồng/kg. Dự báo khả năng tiêu thụ trong thời gian tới sẽ tốt hơn do sản phẩm cá tra đang ổn định giữa cung và cầu.

     Trong năm 2018, diện tích thả ương cá tra giống đạt 592 ha, tăng 23% so với cùng kỳ (480 ha), vượt 48% so với kế hoạch năm (400 ha), diện tích thu hoạch đạt 579 ha với sản lượng thu hoạch 5.993 tấn.

    Hiện tại, trên địa bàn thành phố có 132 hộ và 02 doanh nghiệp ương cá tra giống với tổng diện tích ương là 298 ha. Tuy sản lượng giống sản xuất tại chổ có thể đáp ứng được nhu cầu nuôi thương phẩm của thành phố nhưng vẫn phải nhập giống từ tỉnh khác, chủ yếu là các tỉnh Đồng Tháp, An Giang.

  1. Tình hình sản xuất giống

     Trên địa bàn TP. Cần Thơ có 199 cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản bao gồm các đối tượng: tôm càng xanh, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, cá thát lát, cá rô đồng, cá trê lai, cá rô phi, cá chép, cá sặc rằn,… trong đó có 61 cơ sở sản xuất kinh doanh tôm giống và 138 cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống.

    Quy mô sản xuất của các cơ sở trên 50 m3 chiếm khoảng 65% với sản lượng trung bình 1 triệu con/10 m3/năm. Trong năm 2018, sản xuất được 219 triệu cá bột các loại; 879 triệu cá giống các loại và 1.051 triệu tôm post, trong đó:

     + Cá tra: 153 triệu bột và 797 triệu con giống;

    + Cá khác: 66 triệu bột và 82 triệu con giống;

    + Tôm càng xanh: 84 triệu post;

    + Tôm sú: 414 triệu post;

    + Tôm thẻ: 553 triệu post.

  1. Tình hình xuất khẩu thủy sản

     Theo báo cáo của Sở Công thương: Ước thực hiện trong năm 2018, sản lượng thủy sản xuất khẩu đạt 147,6 nghìn tấn tăng 2,3% so với cùng kỳ (144,3 nghìn tấn), đạt 98,4% so với kế hoạch năm (150 nghìn tấn) với kim ngạch 516,5 triệu USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ (494,8 triệu USD), vượt 3,3% so với kế hoạch (500 triệu USD)./.

PHÒNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *