Nuôi tôm càng xanh luân canh trên ruộng lúa

Tôm càng xanh là đối tượng nuôi thủy sản có hiệu quả kinh tế, thịt ngon, chế biến được nhiều món ăn đặc biệt trong các đám tiệc, giá trị xuất khẩu cao.

Từ năm 2002, xã Trường Thành huyện Thới Lai ban đầu chỉ có năm hộ nuôi tôm càng xanh với diện tích 4.5 ha, năng suất đạt 0.8 – 1 tấn/ha. Hiệu quả của một vụ nuôi tôm thắng lợi, thì lợi nhuận sẽ gấp 7 lần hơn lợi nhuận từ thu hoạch lúa Đông Xuân. Đến năm 2007, diện tích nuôi tôm ở đây đã tăng ồ ạt đến 87 ha. Năng suất cũng tăng từ 1 – 1.5 tấn/ha.

Chính quyền địa phương nhiệt tình ủng hộ lưới điện, hỗ trợ giao thông thủy lợi để giúp các hộ nuôi cỏ điều kiện chăm sóc quản lý chặc chẽ, cung cấp đủ nước và kịp thời, đáp ứng được nhu cầu đi lại để tiêu thụ sản phẩm. Các cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến địa bàn tập huấn kỹ thuật cho các hộ nuôi đạt được hiệu quả cao hơn.

Các địa bàn lân cận như Thị trấn Thới Lai, xã Thới Thạnh, Xuân Thắng, Định Môn, Trường Xuân huyện Thới Lai, Xã Đông Hiệp, Thới Hưng, Thới Đông, Nông trường Cờ Đỏ huyện Cờ Đỏ phát triển nuôi tôm rầm rộ. Việc thành lập Câu lạc bộ thủy sản cũng nhân rộng nhanh chóng.

Đến nay, do ảnh hưởng của chất lượng nguồn nước nên một số khu vực sâu trong nội đồng không còn phù hợp để nuôi tôm, diện tích nuôi thu hẹp, số dù hộ nuôi tôm không còn nhiều. Chi cục Thủy sản Cần Thơ căn cứ vào quy hoạch phát triển thủy sản của thành phố đã xác định một số vùng nuôi có điều kiện phù hợp, tiếp tục xây dựng và hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi người nuôi tôm có lời và người dân yên tâm sản xuất đạt hiệu quả ngày càng cao.

Nuôi tôm càng xanh luân canh trên ruộng lúa, Nguồn: Nguyễn Ngọc Hỹ-Liên trạm Thủy sản Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ. Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *