CHI CỤC THỦY SẢN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN

Thực hiện theo Kế hoạch số 974/KH-CCTS ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Chi cục Thủy sản thành phố Cấn Thơ về công tác thanh tra, kiểm lĩnh vực thủy sản năm 2023. Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

         Từ đầu tháng 11 năm 2023 Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an các quận huyện trên địa bàn thành phố cần thơ, Phòng cảnh sát đường thủy tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên Sông Hậu.

        Qua 8 lần tuần tra kiểm tra Đoàn đã kiểm tra 13 phương tiện khai thác thủy sản, đồng thời vận động, tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng điện trong khai thác thủy sản, qua vận động kết quả có 8 trường hợp tự nguyện giao nộp Dynamo và thực hiện 10 cam kết không sử dụng điện để khai thác thủy sản.

         Trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục Thủy sản còn tập chung công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho các đối tượng hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ để thực hiện theo quy định của pháp luật./.

                                 Phạm Thị Cẩm Hường – Bộ phận Thanh tra pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *