Kết quả xét tuyển viên chức đợt I năm 2017

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-CCTS ngày 27 tháng 4 năm 2017 thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt I năm 2017 của Chi cục Thủy sản, ngày 12 tháng 5 năm 2017 Chi cục Thủy sản tổ chức sát hạch để lựa chọn, tuyển dụng 01 viên chức bố trí làm việc tại Liên trạm Thủy sản Thốt Nốt Vĩnh Thạnh kết quả như sau:

Danh sách và điểm thí sinh dự tuyển.

Danh sách trúng tuyển.

Chi cục Trưởng

đã kí

Trần Thanh Hải

Kết quả xét tuyển viên chức đợt I năm 2017, Nguồn: Phòng Hành chính, tổng hợp-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *