RA MẮT TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

        Từ ngày 26 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Cần Thơ đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND thành phố, là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cung ứng dịch vụ trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính cấp Thành phố.

        Vào ngày 23/02/2024 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. Theo danh sách được phê duyệt thì có tổng cộng 53 nhân sự thuộc 15 Sở và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. Trong đó, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã cử 02 viên chức đến để làm việc tại Trung tâm.

        Cũng kể từ ngày 26/02/2024, các thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực thủy sản nói riêng và lĩnh vực nông nghiệp nói chung sẽ không còn tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà tất cả chuyển qua Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ (Địa chỉ: Số 109 Nguyễn Trãi, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ).

Hồ Minh Kha – Bộ phận Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *