THÔNG TƯ 24/2018/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN

THÔNG TƯ 24/2018/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN

 

     Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT quy định việc cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

     Thông tư quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản bao gồm: cơ sở dữ liệu về nuôi trồng thủy sản (giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng thủy sản, quan trắc, cảnh báo môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản); cơ sở dữ liệu về khai thác thủy sản; cơ sở dữ liệu về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; cơ sở dữ liệu về chế biến và thị trường thủy sản; cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

    Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y, Cục Chế biến và Phát triển thị trường, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức việc thực hiện cập nhật dữ liệu theo quy định.

    Nhấn vào đây để xem chi tiết

Trần Hữu Học – Phòng Thanh tra, pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *