Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT

Triển khai thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thay thế Thông tư số14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011.

Trong 09 tháng năm 2018, Chi cục Thuỷ sản Thành phố Cần Thơ đã kiểm tra được 72 cơ sở, trong đó 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản, kết quả có 08 cơ sở đạt loại A, 24 cơ sở đạt loại B, cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản 40, kết quả có 11 cơ sở xếp loại A và 29 cơ sở xếp loại B. Bên cạnh đó Chi cục còn hướng dẫn công bố giống theo đúng quy định cho 59 cơ sở ương dưỡng cá tra giống với diện tích 231.2 ha. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng theo quy định của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như: kho nguyên vật tư, dụng cụ và trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản, thức ăn thủy sản; hệ thống xử lý nước thải; thu gom xử lý rác thải và vệ sinh cơ sở sản xuất; bảo hộ lao động … còn hạn chế.

Kế hoạch trong những tháng tiếp theo, Chi cục Thuỷ sản Thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến từng quận, huyện trên địa bàn Thành phố Cần Thơ để hỗ trợ và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định của Bộ, ngành đã ban hành./.

Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, Nguồn: Chi cục Thuỷ sản Thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *