Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Một số hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thủy sản có mức xử phạt tiền khá cao, cụ thể như sau:

– Vi phạm về chất lượng trong sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt tiền đến 40.000.000 đồng, trong mua bán thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt tiền đến 30.000.000 đồng, trong nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt tiền đến 35.000.000 đồng.

– Vi phạm về sản xuất, gia công, mua bán, nhập khẩu, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thủy sản có chứa kháng sinh phạt tiền đến 30.000.000 đồng.

– Vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phạt tiền đến 80.000.000 đồng, trong sản xuất, gia công, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt tiền đến 100.000.000 đồng.

– Vi phạm về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phạt tiền đến 50.000.000 đồng.

– Phạt tiền đến 4.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm: ương dưỡng giống thủy sản không có nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật không có giấy chứng nhận (chứng chỉ) đào tạo phù hợp; vận chuyển giống chưa đạt kích cỡ nuôi thương phẩm theo quy định ra khỏi cơ sở mà không có hồ sơ, tài liệu chứng minh đang đưa đi ương, dưỡng giống thủy sản.

– Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 6 năm 2018 và thay thế Nghị định 119/2013/NĐ-CP, các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản tại Nghị định số 41/2017/NĐ-CP.

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, Nguồn: Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *