Tình hình nuôi cá tra thương phẩm và cá tra giống

Từ đầu năm 2017 đến nay, các hộ nuôi cá tra trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thả giống với diện tích là 344 ha, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2016 (441 ha), diện tích thu hoạch là 62 ha và sản lượng 18.550 tấn. Hiện nay, giá bán cá tra nguyên liệu dao động 24.000 – 25.000 đồng/kg (kích cỡ 700 – 800 g/con) giá thành bình quân 20.500 – 21.500 đồng/kg, giá cá tra thương phẩm tăng từ 5.000-5.500 đồng/kg so với cùng kỳ.

Diện tích thả ương cá tra giống là 244 ha, diện tích thu hoạch 43 ha với sản lượng 52 tấn. Đến thời điểm hiện tại, giá cá tra giống dao động từ 51.000 – 70.000 đồng/kg không tăng so với đầu tháng 3 năm 2017, cá giống kích cỡ 2 cm chiều cao thân – mẫu 30 con/kg giá từ 51.000 – 52.000 đồng/kg, cá giống 1,5 cm chiều cao thân – mẫu 70 con/kg giá 65.000 – 70.000 đồng/kg.

Về nuôi cá tra theo tiêu chuẩn: Diện tích nuôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn đạt 218,18 ha, chiếm 98,3% tổng diện tích nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn ATTP của toàn thành phố Cần Thơ (222,05 ha) bao gồm: 121,48 ha VietGAP; 10 ha BAP; 10 ha ASC; 15 ha BMP; 17,5 ha GlobalGAP. Diện tích nuôi theo tiêu chuẩn vẫn ổn định không tăng do nhiều yếu tố trong đó có chi phí đánh giá, chứng nhận cao.

Tình hình nuôi cá tra thương phẩm và cá tra giống, Nguồn: Phòng Nuôi trồng Thủy sản-Chi cục Thủy sản Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply