Triển khai thực hiện mô hình nuôi lươn tại Quận Cái Răng

Năm 2018, Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ đã tiếp tục triển khai thực hiện mô hình Nuôi lươn không bùn trên toàn thành phố nhằm từng bước hoàn thiện kỹ thuật cho quy mô sản xuất nông hộ vì tiềm năng của từ mô hình đem lại là rất lớn và phù hợp với tình hình phát triển thủy sản của thành phố hiện nay. Cụ thể trong tháng 5, Chi cục đã triển khai thực hiện mô hình tại hộ Ông Nguyễn Văn Thủ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng với số lượng lươn thả mà Chi cục hỗ trợ cho hộ là 3.000 con lươn giống (loại 100 con/kg) Và tại hộ Nguyễn Công Duy, phường Tân Phú, quận Cái Răng với số lượng lươn thả là 2.000 con lươn giống (loại 100 con/kg). Ông Nguyễn Văn Thủ cũng cho biết “gia đình tôi trước kia có thực hiện nuôi lươn có bùn trong bể thì hiệu quả mang lại không cao do chất lượng con giống đảm bảo, không đồng đều và sử dụng thức ăn tươi sống”. Khi cán bộ Liên trạm Thủy Sản Phong Điền – Cái Răng cho đăng ký thực hiện mô hình Nuôi Lươn không bùn và sử dụng thức ăn công nghiệp trên địa bàn quận Cái Răng thì ông đã mạnh dạn đăng ký và chuẩn bị đầy đủ để đủ điều kiện thực hiện điểm trình diễn mô hình. Ông Thủ cho biết thêm “tôi rất vui khi hộ mình được Chi cục chọn thực hiện mô hình và tôi xin cam đoan sẽ hợp tác tốt với Chi cục để thực hiện mô hình đạt được hiệu quả tốt nhất”.

Triển khai thực hiện mô hình nuôi lươn tại Quận Cái Răng, Nguồn: Nguồn Liên Trạm Thủy Sản Phong Điền, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *