CHI CỤC THỦY SẢN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

        Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022, Chi cục Thủy sản tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ) Chi cục Thủy sản năm 2024.

Hình: Ký kết giao ước thi đua năm 2024

        Tham dự và chỉ đạo Hội nghị gồm có ông Phạm Trường Yên – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Hoàng Di An – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT; Đoàn Chủ tịch gồm có ông Trần Thanh Hải –  Chi cục Trưởng, ông Dương Hoàng Thắng –  Phó Bí thư Chi bộ – Phó Chi cục Trưởng, ông Lâm Phúc Nhân – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên, cùng tất cả công chức, viên chức, người lao động Chi cục Thủy sản.

Hình: Quang cảnh hội nghị CCVC-NLĐ Chi cục Thủy sản năm 2024

        Nội dung hội nghị CCVC-NLĐ Chi cục Thủy sản năm 2024 thực hiện đúng theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể:

       – Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023;

       – Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan; kết quả giám sát, hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ tại cơ quan;

      – CCVC-NLĐ tham gia thảo luận, bàn biện pháp thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CCVC-NLĐ, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị ….;

       – Chi cục Trưởng và Chủ tịch CĐCSTV Chi cục Thủy sản giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của CCVC-NLĐ;

      – Báo cáo công tác của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

      – Báo cáo kết quả thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024;

       – Báo cáo Giao ước thi đua năm 2024 giữa Chi cục Trưởng với Chủ tịch CĐCSTV Chi cục Thủy sản và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024;

    – Thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVC-NLĐ Chi cục Thủy sản năm 2024 ;

       Tại hội nghị, ông Phạm Trường Yên – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và ông Nguyễn Hoàng Di An – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến góp ý và chỉ đạo hội nghị để Chi cục Thủy sản thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị đã đề ra.

       Nhân dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Thủy sản trao tặng cho mỗi công đoàn viên 01 phần quà nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên đón Tết Nguyên đán ấm no, hạnh phúc./.

Lê Hồng Thắng – Chi cục Thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *