Hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Chi cục Thủy sản Thành phố Cần Thơ và Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh

         Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3459/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 và giai đoạn năm 2024 – 2025.

       Ngày 10/11/2023, tại hội trường Chi cục Thủy sản Thành phố Cần Thơ tiếp đoàn công tác Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc và trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản và tham quan một số cơ sở kinh doanh cá cảnh trên địa bàn Thành phố Cần Thơ nhằm tiềm kiếm những đối tượng cá cảnh mới thúc đẩy phát triển xuất khẩu.

       Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẽ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, các nội dung phối hợp hoạt động, chế độ thông tin trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản; chất lượng giống thủy sản; thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; quản lý tàu cá; khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; những nhiệm vụ khác có liên quan và những công tác đột xuất được Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan cấp trên giao nhằm thống nhất trong quản lý chuyên môn góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành thủy sản hai địa phương.

       Đồng thời, hai bên thống nhất công tác phối hợp trên nguyên tắc: Hợp tác theo nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi nhằm cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hợp tác trên tinh thần đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau dựa trên chức năng và nhiệm vụ được giao; Hai bên thống nhất định hướng, mục tiêu, nội dung hợp tác làm cơ sở để cho các phòng chuyên môn của hai đơn vị triển khai thực hiện; Lĩnh vực hợp tác quản lý theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thủy sản Thành phố Cần Thơ (đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ thống nhất).

Nguyễn Văn Lâm – BP. KT&PTNLTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *