Nuôi Thủy Sản theo Hướng An Toàn Thực Phẩm

         Thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác liên kết tiêu thụ sản phẩm thủy sản đối với sản phẩm sạch. Do đó những năm gần đây các mô hình nuôi thủy sản có giá trị kinh tế đã được cơ quan chuyên môn hổ trợ xây dựng  theo tiêu chuẩn Vietgap ngày càng nhiều. Sáng ngày 13/10/2023 Liên trạm thủy sản Phong Điền Cái Răng phối hợp cùng đại diện UBND phường Thường Thạnh và đơn vị tổ chức đánh giá chứng nhận VietGAP mô hình nuôi cá thác lác của chị Nguyễn Thúy Phượng tại khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

        Qua kiểm tra các yêu cầu về về pháp lý như sơ đồ ao nuôi khu xử lý thải, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sơ đồ ao nuôi, kho chứa thức ăn, hệ thống cấp nước , các quy trình xử lý rác thải, động vật chết, rác sinh hoạt, vấn đề về ghi chép nhật ký sản xuất, con giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất xử lý môi trường phải đảm bảo trong danh mục, quản lý dịch bệnh trên thủy sản, quản lý nước thải tốt trước khi xả ra môi trường bên ngoài… Nhìn chung cơ sở đã thực hiện tương đối tốt các quy định của nhà nươc về nuôi thủy sản, vùng nuôi có hệ thống cấp và thoát nước riêng biệt đảm bảo theo yêu cầu đặt ra.     

      Đoàn kiểm tra đánh giá cơ sở thực hiện tốt, khuyến cáo hộ tiếp tục duy trì trong thời gian thực hiện mô hình, đoàn cũng nhắc nhở hộ vệ sinh kỹ xung quanh ao nuôi để đảm bảo mô hình tốt trong suốt quá trình

                      Võ  Văn Thiểu – Liên trạm thủy sản Phong Điền_ Cái Răng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *