Tăng cường công tác giám sát năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017. Chi cục thủy sản tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thủy sản và đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, chủ động phòng tránh các trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra. Từ đầu năm Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch tiến hành thu mẫu thủy sản VSATTP, đặc biệt đối với các loài thủy đặc sản như :lươn, ếch… bắt đầu thu mẫu từ giai đoạn con giống để tiến hành kiểm tra dư lượng kháng sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Bênh cạnh đó, Chi cục thủy sản còn hướng dẫn các biện pháp sử dụng thuốc thú y thủy sản, thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong suốt quá trình nuôi.

Tăng cường công tác giám sát năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *