Nghị định 64/2018/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi (bao gồm cả giống thủy sản), thức ăn chăn nuôi, thủy sản, bao gồm: các vi phạm về sản xuất, gia công thức ăn; mua bán thức ăn; nhập khẩu thức ăn; khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản; sử dụng kháng sinh, chất cấm trong sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…

Trong Nghị định có nêu: Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

– Không có người phụ trách kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp;

– Không có hoặc không thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản trong quá trình sản xuất, gia công…

– Không có bác sỹ thú y có chứng chỉ hành nghề phòng, trị bệnh cho động vật theo quy định của pháp luật về thú ý tại cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằn mục đích phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm.

– Nghị định ngày có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 6 năm 2018 và thay thế: Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thý y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. Các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản tại Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản…..

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

đã ký

Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 64/2018/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *