Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Phong Điền

Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản ( gọi tắt là BCĐ 01) huyện Phong Điền từ đầu năm đến nay đã chỉ đạo BCĐ 01 các xã, thị trấn thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật thủy sản, Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg nhằm nâng cao nhận thức của Read more »

Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản

Thực hiện Kế hoạch “Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017’’ Chi cục Thủy sản TP.Cần Thơ đã tiến hành tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản cho các hộ nuôi Read more »

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ hướng dẫn đoàn chuyên gia Nhật Bản làm việc tại địa phương

Vừa qua, Chi cục Thủy sản đã cử 01 cán bộ hướng dẫn đoàn chuyên gia Nhật Bản đến làm việc tại khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu về Read more »

Tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản an toàn thực phẩm thực hiện chương trình khuyến ngư địa phương năm 2017

Thực hiện Kế hoạch của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về việc tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản, Liên trạm Thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh phối hợp với phòng Nuôi trồng Thủy sản Read more »

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 19/CT-TTg

Ngày 31/8/2017, Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 Read more »

Thành phố Cần Thơ tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong mùa nước nổi

Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ Read more »

Hội thảo quản lý lưu vực tổng hợp Workshop Integrated Watershed Management (IWM)

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên nước của con người gây nhiều tác động đến lưu vực sông Cửu Long (Mekong). Nhằm tăng cường kỹ năng Read more »

Chi cục Thủy sản thường xuyên tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Phòng Thanh tra, pháp chế thực hiện triển khai văn bản pháp luật về nuôi thủy sản cho công chức, viên chức của Chi cục Thủy sản. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm giúp Read more »